Sådan laver du et stillingsopslag til en hvilken som helst stilling

Workee Team
Sådan laver du et stillingsopslag til en hvilken som helst stilling
I disse tider, hvor det danske jobmarked er præget af stor konkurrence, er det alfa og omega for enhver virksomhed at kunne udforme et stillingsopslag, der er velskrevet og præcist. Det er simpelthen det springende punkt, hvis du skal have fat i de bedst kvalificerede kandidater og finde din næste talentfulde medarbejder. Det er imidlertid ikke altid lige nemt at få defineret de mange krav og forventninger.
På den baggrund har Workee nu udarbejdet en liste med alle de nøgleord, der til sammen danner grundlag for, at du kan udarbejde et effektivt stillingsopslag. I denne artikel går vi i dybden og viser dig, hvordan du klart og præcist udfylder vores let anvendelige skema, så du bagefter kan oprette et stillingsopslag på Workee.

1. Stillingsbetegnelse

Her skal du angive den nøjagtige stillingsbetegnelse. Det er vigtigt ikke at gøre det for indviklet. Selve stillingsbetegnelsen skal være kort og forståelig, f.eks. ”tjener”, ”chauffør” ”rengøringsassistent”.

2.Stillingskategori

Stillingskategorien er en hjælp til de jobsøgende kandidater, når de skal finde det job, de er på udkig efter. Derfor skal du sikre dig, at du vælger den kategori, der beskriver stillingen bedst muligt.

3.Erfaring

Når du angiver, hvor mange års erfaring kandidaterne skal have, er du samtidig med til at definere, hvilken type erhvervserfaring, du mener, den ideelle kandidat skal have.I vores artikel ”Derfor bør du overveje at ansætte en medarbejder uden erhvervserfaring” så vi nærmere på alle fordelene ved at ansætte nogle medarbejdere uden erfaring, og efter at have læst den artikel vil du højst sandsynligt være mest tilbøjelig til at sætte kryds ved ”ingen betydning”!

4.Relevante sprogfærdigheder

Her skal du overveje, hvilke krav du stiller i forhold til sprogfærdigheder. Hvis din restaurant ligger et sted, hvor der er mange turister, skal dine medarbejdere helst kunne tale engelsk. Eller måske taler de andre medarbejdere på lageret kun dansk, hvilket gør, at det er meget vigtigt, at din nye medarbejder kan tale dansk. Du kan også vælge ”uden betydning”, hvis sprogfærdighederne ikke spiller den store rolle.

5.Beliggenhed

Her skal du angive, i hvilken by din virksomhed ligger. Det vil hjælpe de jobsøgende kandidater i dit område med at finde din virksomhed.

6.Udarbejdelse af selve stillingsbeskrivelsen

Så langt så godt, og nu er vi så kommet til det vigtigste punkt i skemaet. Her skal du være opmærksom på, at et stillingsopslag på Workee maksimalt kan indeholde 500 tegn. Derfor skal selve stillingsbeskrivelsen være præcis, overskuelig og objektiv.

Stillingsbeskrivelsen skal bl.a. indeholde følgende:

  • Stillingens indhold: Her skal du oplyse, hvilken stilling medarbejderen skal udfylde, og hvordan vedkommende skal indgå i virksomhedens organisation.
  • De vigtigste arbejdsopgaver og ansvarsområder: Her skal du lave en liste over de ting, der er vigtigst i denne stilling (fra det mest betydningsfulde til det mindst betydningsfulde). Denne klarlægning af den nye medarbejders opgaver og ansvarsområder skal danne grundlag for stillingsbeskrivelsen og hjælpe dig med at afdække, hvilke kompetencer og hvilken erfaring, den nye medarbejder skal besidde.
  • De kompetencer og personlige egenskaber, som en god kandidat bør have, kan f.eks. være: at kunne arbejde struktureret, kunne indgå i et ledelsesteam eller være i stand til at arbejde selvstændigt. Derudover er der forskel på de kompetencer, som medarbejderen ”skal have” og dem, der bare er ”gode at have”, da mange af medarbejderens færdigheder og kompetencer bliver udviklet gennem jobbet.
  • Andre krav og ønsker til personlige færdigheder.

7.Løn

Hvad er lønniveauet for en medarbejder i den pågældende stilling? Det afhænger af, hvilke funktioner medarbejderen udfører, hvilket ansvarsområde der er tale om og medarbejderens ugentlige arbejdstid. Selvom det er valgfrit at udfylde denne rubrik, vil vi klart anbefale, at du oplyser timelønnen, da der typisk er mest rift om de job, hvor der er attraktive lønforhold.

8.Jobtype

Stillinger deles op i fuldtids- og deltidsstillinger. Hvis den ugentlige arbejdstid er over 35 timer, er der tale om et fuldtidsjob. Hvis arbejdstiden er under 35 timer om ugen, er det et deltidsjob.

9.Angiv en tiltrædelsesdato

Det skal altid fremgå af stillingsopslaget, hvornår den nye medarbejder skal begynde i jobbet. I den forbindelse bør du sikre dig, at du har overvejet alle tænkelige scenerier, inden du sætter kryds i rubrikkerne ”med det samme” eller ”ingen bestemt dato”. Der kan nå at ske mange uforudsete ting, så derfor skal du overveje, hvilken fleksibilitet du ønsker i forhold til tiltrædelsesdatoen.

10.Vagtskema

Efter at du har beskrevet, hvilken type arbejdsdag medarbejderen har i vente, skal du angive, hvilket tidspunkt på døgnet arbejdet skal udføres. Her bør du også huske at anføre, om arbejdet f.eks. skal udføres om natten og/eller i weekenden eller på helligdage.

11.Yderligere spørgsmål

Nu er der kun et vigtigt punkt tilbage, og det er rubrikken ”yderligere spørgsmål”. Her har du mulighed for at formulere op til tre spørgsmål, som de jobsøgende kandidater skal besvare i forbindelse med, at de søger jobbet. Det kan f.eks. være spørgsmål som: ”Har du kørekort til lastbil?” eller ”har du erfaring med at lave pizzaer?”

Her får du lige nogle ekstra tip til at udarbejde det perfekte stillingsopslag:

  • Sørg for at “sælge” jobbet og din virksomhed – en jobsøgende kandidat vil gerne have nogle gode grunde til at søge et job netop i din virksomhed. Beskriv de fordele og frynsegoder, der er ved jobbet.
  • Brug nogle positive tillægsord – når du skal beskrive arbejdsopgaverne, kan du med fordel gøre brug af nogle tillægsord som f.eks. ”interessant” eller ”spændende”, både for at oplyse lidt mere om stillingen, men også for at give kandidaterne en ide om, hvad der venter dem.
  • Undgå at stille for mange krav – lange lister med arbejdsopgaver, forventninger og nødvendige kompetencer vil jage mange af ansøgerne væk. Vi er helt med på, at der kan være stillinger, der kræver meget af ansøgerne, og hvor ansvarsområdet er stort, men sørg for at holde dig til de vigtigste punkter.
  • Skab en positiv tone – Sørg for at oplyse om kravene og forventningerne til jobbet på en enkel og positiv måde. Det er meget udbredt at skrive noget i retning af: ”Kandidater, der har mindre end tre års erfaring, vil ikke komme i betragtning til denne stilling.” I stedet bør du omformulere sætningen og f.eks. skrive: ”Bemærk venligst, at det vil være en stor fordel at have mindst tre års erfaring fra en lignende stilling”.

Hvis du vælger at følge de anvisninger, vi har givet ovenfor, vil du hurtigt opleve, at det aldrig har været nemmere at udforme et effektivt stillingsopslag og finde den perfekte kandidat til jobbet.

Gå ind og opret dig på Workee.dk eller download Workee-appen til iOS eller Android, og gå på jagt efter dine nye medarbejdere allerede i dag. De venter på dig derude!