De følgende brugerbetingelser, sammen med Privatlivspolitikken, udgør en bindende juridisk aftale (denne ”Aftale) mellem Workee ApS, CVR 40830170, Strandlodsvej 44 3, 2300 København S, Danmark (”vi” eller ”Workee”) og dig (”du” eller ”Brugeren”), som regulerer brugen af Workees online jobportal, inklusive hjemmesiden på www.workee.co og ”Workee: Find Job og Ansæt Personale i Danmark” iOS- og Android-applikationer (”Platformen”).

1Generel anvendelse af Platformen og Servicen

1.1. Workee stiller Platformen til rådighed, som en markedspladslignende online jobportal tiltænkt ethvert individ eller enhver juridisk person, som er en Bruger, der anvender et hvilket som helst aspekt af Platformen (”Bruger”), som enten: (i) en juridisk person, der tilgår en Platform for at slå et job op eller anvende de services, der udbydes af Workee fra tid til anden til dens Brugere (”Servicen”) af en hvilken som helst grund relateret til at lede efter kandidater til jobåbninger (”Arbejdsgiver”) eller (ii) et individ, der leder efter jobåbninger i en hvilken som helst kapacitet undtagen som en Arbejdsgiver (”Kandidat”).

1.2. Brugernes profiler, der er indeholdt i Workees søgeresultater, er udarbejdede af personer over hvem Workee ikke har nogen kontrol. Vi kan ikke garantere, at Brugerne er dem, de udgiver sig for at være. Vi bekræfter ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af noget Jobopslag eller anden information indsendt af nogen Bruger, inklusive identiteten på denne Bruger. Workee påtager sig ikke noget ansvar og fralægger sig alt ansvar for indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovligheden, pålideligheden, eller tilgængeligheden af noget jobopslag eller andre data og/eller information, der er tilgængelig på Platformen.

1.3. Workee verificerer, anbefaler eller på anden måde garanterer ikke for nogen Kandidat eller Arbejdsgiver. Workee erklærer intet vedrørende Kandidaters eller Arbejdsgiveres kvalifikationer og blåstempler heller ikke den potentielle Kandidat eller Arbejdsgiver. I tilfælde af en tvist mellem dig og en hvilken som helst Kandidat eller Arbejdsgiver giver du tilsagn til at skadeløsholde og ansvarsfriholde Workee som følge af eller på nogen måde forbundet med sådanne tvister (inklusive inddækning af juridiske omkostninger herunder sagsomkostninger til modparten).

1.4. Hvis du er en Kandidat anerkender og accepterer du at:

 • Ethvert CV, information, data, billeder, fotos, materialer eller ansøgningsinformation (”Profil”), som du lægger op, viser, indsender eller på anden måde gør tilgængelig gennem Platformen omfattes af denne aftale. Men, uden at begrænse det foregående, så vær venligst opmærksom på at ved at oprette en Profil gennem Platformen, anmoder du om, og autoriserer Workee til, at gøre din profil tilgængelig for enhver Arbejdsgiver i den valgte geografiske lokation;
 • Du anerkender, at Workee og Arbejdsgivere på Platformen sætter deres lid til nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle informationer, der er givet under registreringsprocessen og du accepterer at færdiggøre din profil og holde den opdateret på Platformen og du garanterer og erklærer, at alle informationer, der er givet til Workee og på din Profil er nøjagtige, komplette og ikke misvisende og at de forbliver således;
 • En jobsøgende kandidat må ikke fremsende CV eller anden kontaktinformation til en virksomhed, før den pågældende virksomhed har anmodet om det via chat.
 • Du anerkender, at Workee og Arbejdsgivere på Platformen sætter deres lid til nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle informationer, der er givet under registreringsprocessen og du accepterer at færdiggøre din profil og holde den opdateret på Platformen og du garanterer og erklærer, at alle informationer, der er givet til Workee og på din Profil er nøjagtige, komplette og ikke misvisende og at de forbliver således;
 • Du anerkender, at Workee og Arbejdsgivere på Platformen sætter deres lid til nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle informationer, der er givet under registreringsprocessen og du accepterer at færdiggøre din profil og holde den opdateret på Platformen og du garanterer og erklærer, at alle informationer, der er givet til Workee og på din Profil er nøjagtige, komplette og ikke misvisende og at de forbliver således;
 • Workee påtager sig ikke ansvar for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovligheden, pålideligheden, eller tilgængeligheden af ethvert Jobopslag eller information inkluderet i Workees søgeresultater.

1.5.Hvis du er en Arbejdsgiver, anerkender og accepterer du at:

 • Som hovedregel vil dit jobopslag være tilgængeligt for andre Brugere via Platformen i en periode på 30 dage efter det er opslået, medmindre denne periode forlænges i overensstemmelse med specifikke, gældende betingelser;
 • De virksomheder, der har en gratis virksomhedskonto, må ikke tilføje hverken mobilnummer, e-mailadresse eller eksterne links til deres jobopslag eller virksomhedsbeskrivelse. Virksomhederne må heller ikke opfordre en ansøger til at henvende sig via Facebook, Instagram eller andre sociale medier, som evt. måtte fremgå af jobopslaget/virksomhedsbeskrivelsen eller jobansøgerens profil. Såfremt en virksomhed vælger at se bort fra denne bestemmelse, og ignorerer advarslen vedr. ekstern kontaktinformation, vil Workee se sig nødsaget til at opkræve et beløb svarende til prisen på vores abonnement ”Small”.
 • De virksomheder, der har købt et af vores premium-abonnementer, kan frit tilføje enhver form for kontaktinformation på deres jobopslag/virksomhedsbeskrivelse.
 • Workee kan i visse tilfælde benytte en virksomheds navn og logo for at kunne identificere virksomheden som bruger af Workee;
 • Når du svarer eller kontakter en Kandidat, deler du den handling med Workee;
 • Workee og Kandidater på Platformen sætter deres lid til nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle informationer, der er afgivet under registreringsprocessen og du accepterer at færdiggøre hvert Jobopslag og holde det opdateret på Platformen, og du garanterer og erklærer, at alle informationer afgivet til Workee og i dine jobopslag er nøjagtige, fuldstændige og ikke misvisende og at de forbliver således;
 • Vi har ingen kontrol over indholdet af Profilerne og Workee har ikke nogen forpligtelse til at screene nogen profiler, og Workee påtager sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovligheden, pålideligheden, eller tilgængeligheden af enhver Kandidat, som er inkluderet i Workees søgeresultater;
 • Din brug af Platformen kan suspenderes eller annulleres til enhver tid, af enhver grund, på en midlertidig eller permanent basis. Du skal øjeblikkeligt ophøre med at anvende Platformen, hvis du modtager en meddelelse om suspension eller annullering af din tilladelse til at anvende Platformen;
 • Workee reserverer retten til at suspendere eller tilendebringe din adgang og anvendelse til enhver tid, hvis Workee afgør, at du overtræder denne Aftale eller lovene i Danmark. Enhver opsigelse vil træde i kraft, uden at det berører nogen erstatning, som vi måtte kræve fra dig og dine juridiske repræsentanter, som kompensation for tabet vi har lidt, som resultat af enhver form for overtrædelse eller andet, som fremgår af denne Aftale.

2BRUGERKONTO

2.1. Du skal registrere dig hos Workee og opsætte en konto for at kunne tilgå hjemmesiden på https://workee.co eller ”Workee: Find Job og Ansæt Personale i Danmark” Android/IOS-applikationen, som enten en Kandidat eller Arbejdsgiver. Alle konti skal have gyldige tilknyttede e-mails.

2.2. Vi kan nægte at give dig et brugernavn, der udgiver sig for at være en anden, er beskyttet af et varemærke eller anden navnebeskyttelseslovgivning eller er vulgært eller på anden måde fornærmende. Vi kan også frigive brugerinformation i det tilfælde, at vi mener, at du overtræder denne Aftale, eller at du har anvendt Servicen til at begå ulovlige handlinger eller hvis informationen er stævnet eller på anden måde anmodet om af myndighederne og/eller, hvis vi finder det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt.

2.3. Du kan ikke overføre din Workee-konto til en anden bruger eller juridisk person. For at beskytte din konto, skal du holde dine kontodetaljer og dit password hemmelige. Du er ansvarlig for al aktivitet, som finder sted på din Workee-konto.

2.4. Hvis du er en Kandidat, kan du kun oprette én konto.

2.5. Hvis du er en Arbejdsgiver, kan du oprette forskellige konti for hver af dine ansættelsessteder.

2.6. Hvis du ikke har brugt din konto mindst én gang i løbet af de sidste 24 måneder, sletter vi din konto og al relateret information. Du kan lukke din Workee-konto til enhver tid og af en hvilken som helst grund. For at lukke din Workee-konto, kontakt venligst Workee support teamet på support@workee.co.

3BETALINGSPOLITIK FOR KANDIDATER

3.1. Kandidater kan anvende Platformen gratis.

4BETALINGSPOLITIK FOR ARBEJDSGIVERE

4.1. For at prøve Workee, kan arbejdsgivere sla op én gratis jobannonce på Workee og have ikke mere end tre gratis chats med jobsøgende.

4.2. Arbejdsgivere kan købe premium månedligt eller ugentligt abonnement og anvende Workee uden begrænsninger på antallet af jobopslag og chats. Faktureringsinformation skal være gyldig ved begyndelsen af hver abonnementsperiode. Abonnementet vil automatisk blive fornyet ved afslutning af abonnementsperioden.

4.3. For at betale beløbet for at anvende et premium abonnement vil du blive bedt om at stille en betalingsmetode til rådighed. Ved at stille en betalingsmetode til rådighed for Workee:

 • Erklærer du, at du er autoriseret til at bruge den betalingsmetode, som du har stillet til rådighed og at enhver betalingsinformation du stiller til rådighed er korrekt og nøjagtig.
 • Autoriserer du, at Workee fakturerer dig for premium abonnement ved brug af din betalingsmetode.
 • Autoriserer du, at Workee fakturerer dig for enhver anden betalt feature, som du vælger at melde dig til.

4.4. Du anerkender og accepterer, at du autoriserer tilbagevendende betaling og at betalinger udstedes til Workee med den metode du har valgt med det tilbagevendende interval du har accepteret.

4.5. Hvis prisen på premium abonnementet planlægges ændret, vil du modtage en e-mail om de kommende betalinger.

4.6. Du kan annullere dit premium abonnement ved at bruge din virksomhedsprofil i Workee-appen eller på https://my.workee.co. Dit abonnement vil udløbe efter afslutningen af din abonnementsperiode og vil ikke blive fornyet.

4.7. Undtaget som angivet i loven, er premium abonnementer endelige og ikke-refundérbare. Hvis du mener, at Workee har faktureret dig ved en fejl, bør du kontakte os på hej@workee.co.

5PLATFORMENS TILGÆNGELIGHED

5.1. Vi stræber efter at have Platformen oppe og køre; men alle online services lider under lejlighedsvise afbrydelser og udfald. Platformen kan være utilgængelig fra tid til anden, kan blive udbudt på en begrænset basis eller kan variere afhængig af din region eller dit device. Du skal adressere al korrespondance angående alle tekniske problemstillinger til support@workee.co og give tilstrækkelige detaljer om din forespørgsel inklusive din lokation, dit device og din browser.

6PRIVATLIVPOLITIK

6.1. Tiltagene som Workee tager for at beskytte dit privatliv og din personlige information, såvel som andre spørgsmål om dine personlige informationer, er beskrevet i vores Privatlivspolitik.

7ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1. Workee fraskriver sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden, pålideligheden eller funktionaliteten eller tilgængeligheden af information eller materiale vist i søgeresultater eller slået op på Platformen af tredjeparter. Workee fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade, som er resultat af at downloade eller tilgå enhver form for information eller materiale på Platformen eller tilgået gennem Platformen.